INTEGRATIIVINEN

MUUTOSVALMENTAJA

LIVEKOULUTUS

BY HIMA HAPPINESS


KOULUTUS ALKAA SYYSKUUSSA 2024.

Integratiivisen muutosvalmentajan livekoulutus on sinulle, joka etsit kehomieli yhteyttä vaalivaa, sydämellistä ja kokonaisvaltaista valmentajakoulutusta kokeneen valmentajakouluttajan ohjauksessa, voidaksesi auttaa tulevia asiakkaitasi (ja tietysti myös itseäsi) onnellisuuden ja elämäntyytyväisyyden lisääntymisessä sekä omaan potentiaaliin kasvamisessa.

Integratiivisena muutosvalmentajana olet traumainformoitu palautumisen, henkisen hyvinvoinnin, itsetuntemuksen ja muutoksen ammattilainen. Pysyvä muutos vaatii mielen kanssa työskentelyn lisäksi kehomieliyhteyden huomioimista ja integratiivista somaattista lähestymistä. Ihmisyyden ja muutoksen laaja-alainen ymmärrys tuo valmentamiseesi lisäsyvyyttä. Tämä on johtotähtenä uusimpaan tieteeseen pohjaavassa MUUTOS -metodissamme, jota hyödyntäen opit valmentamaan koulutuksessamme. Tämä antaa sinulle selkeän mallin ja teorian, johon työsi pohjaat ja voit tarjota laadukasta, tuloksia aikaansaavaa valmennusta asiakkaillesi. Koulutus sisältää myös bisnesopinnot voidaksesi menestyä tällä nopeasti kasvavalla ja mielenkiintoisella toimialalla.  

Tämä syväluotaava valmentamisen suuntaus erottaa sinut muista valmentajista ja koulutuksen jälkeen osaat fasilitoida muutosta hyvin syvällisellä tasolla ja auttaa niin yksilö kuin yritysasiakkaita varmoin ottein.

Koulutus kestää noin vuoden ja sisältää niin lähiopetusta koulutustiloissamme Helsingissä, itsenäisiä verkko-opintoja, mentorointia, kirjallisia oppimistehtäviä, pari- ja pienryhmäopiskelua kuin valmentamaan harjoittelua. Olemme suunnitelleet koulutuksen siten, että voit osallistua töidesi ohella. Valmentajakoulutuksessamme saat kaiken opastuksen ja tuen, mitä tarvitset oman menestyksekkään valmentajaurasi käynnistämiseen ja kasvattamiseen.

 HAE MUKAAN TÄSTÄ

PÄÄKOULUTTAJAN ALKUSANAT


Hei,

Olet päätynyt tänne sivulle, mistä päättelen, että pohdit lähteväsi mukaan valmentajakoulutukseen.

On tärkeä löytää itselle sopiva koulutus, joka innostaa ja resonoi vahvasti sydänalassa saakka. Toivon tämän sivun antavan sinulle vastauksia siihen, onko meidän koulutuksemme sinulle juuri se oikea.

Työ valmentajana voi antaa elämääsi valtavasti merkityksellisyyttä ja mahdollisuuden rakentaa elämästäsi arvojesi mukaisen. Näin pienten lasten äitinä itse arvostan erityisesti mahdollisuutta rauhallisiin aamuihin, paikkariippumattomuuteen ja työni sopeuttamiseen perheemme tarpeisiin eikä toisinpäin. On myös voimauttavaa voida olla työssään aidosti oma itsensä.

Haluan jakaa kanssasi tuhansien valmennustuntien tuoman pitkän ja laajan kokemukseni valmentamisesta, jotta sinä voit saada kaiken tarvitsemasi tiedon, tuen ja opin valmentajan urasi menestyksekkääseen käynnistämiseen ja kasvattamiseen tai valmentajan työkalujen hyödyntämiseen nykyisessä työssäsi.

Sydämellisesti tervetuloa mukaan!

MITÄ MIELTÄ AIEMMAT KOULUTETTAVAT OVAT OLLEET KOULUTUKSESTAMME?


" Merkityksellisin koulutus missä olen ollut❤️ Odotin ammatillisuutta, yhteisöllisyyttä, konkreettisia työkaluja ja teoriapohjaa. Nämä kaikki todellakin toteutuivat! Koulutus ei vain vastannut odotuksiani vaan ylitti ne moneen kertaan. Olen kiitollinen ja iloinen, että valitsin juuri tämän koulutuksen lukuisista eri vaihtoehdoista.

Lauran läsnäolo ja lempeän hyväksyvä olemus antoivat jokaiselle mahdollisuuden omaan kasvuun ja kehitykseen. Yllätyin kuinka mahtavia sekä toimivia harjoituksia koulutuksessa käydään läpi. Materiaalipankki on ihan mieletön myös! Olen todella kiitollinen, että koulutuksessa keskityttiin ja toistettiin läsnäolon ja turvan tilan luomisen taitoa. Näihin myös annettiin konkreettisia harjoitteita eikä vain puhuttu asian tärkeydestä. Koulutus oli upean monipuolinen, odotukset ylittävä ja merkityksellinen.

Lauran ammattitaito kouluttajana oli ihailtavaa, arvostan suuresti. Koulutus oli kaikkinensa niin upea kokemus, että tätä täytyy saada lisää! Kiitos hyväksynnästä, läsnäolosta, ammattitaidosta, opastuksesta ja huumorista ❤"

-Maria Lappalainen-️

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ
Koulutuksessa yhdistyy pitkä ja laaja osaamisemme niin valmentamisesta, kouluttamisesta, toimintaterapiasta kuin yrittäjyydestä. ​Koulutus toteutetaan sulautuvana opetuksena, jossa yhdistyvät niin verkko- kuin lähiopinnot.​

Erityistä koulutuksellemme on holistinen ja laaja-alainen lähestymisemme muutokseen ja ihmisyyteen sekä se, että opiskelijat saavat myös henkilökohtaista ohjausta pienryhmämentorointien muodossa valmennusharjoitteluiden aikana. Nämä mentoroinnit on koettu erittäin hyödyllisiksi ja antoisiksi. Pienryhmämentoroinnit kehittävät valmennuksellista päättelykykyä tehokkaasti ja syventävät oppimista kun kouluttajan kanssa käydään läpi omia harjoitusvalmennuksia nimettömästi saaden ohjausta ja tukea miten toimia. Et siis jää yksin, vaan sinua autetaan ja tuetaan matkallasi valmentajaksi.  

VALMENTAJAN OMA KASVU

Valmentajan tärkein työväline on hän itse. Sen vuoksi koulutuksessamme suuri painoarvo on valmentajan omalla kasvulla. Pääset koulutuksemme aikana tutustumaan itseesi syvemmin ja luomaan vahvemman yhteyden itseesi tehtävien sekä valmennusharjoitusten avulla. Välillä itsensä peliin laittaminen tällä tavalla jännittää. Erilaiset kysymykset kuten "Tuleeko minun nyt avata itseäni muille?" "Mitä muut minusta ajattelevat, jos olen ihan rehellisesti oma itseni?" saattavat nousta pintaan. Jännitys ja pelkokin on hyvin inhimillistä, etkä varmasti ole ainoa. Muista, että sinussa asustaa myös tarvittava rohkeus jännityksen ohella hypätä täysillä mukaan. Kaikki mitä koulutuksessa jaat on 100% luottamuksellista.

VALMENTAMISEN PERUSTEET JA FILOSOFINEN VIITEKEHYS

Koulutuksessa käymme läpi Integratiivisen muutos- ja palautusmisvalmentamisen perusteita. Käsittelemme kehittämäämme MUUTOS -metodia, valmentamisen prosessia, filosofista viitekehystä sekä valmentajalta vaadittavia taitoja ja niiden kehittämistä. 

Tarkastelemme valmentajan oman elämän ja omien asenteiden vaikutusta valmennusprosessiin. Kannustamme kyseenalaistamaan ja pohtimaan asioita.  

Koulutuksemme perustuu kehittämäämme MUUTOS –metodiin. MUUTOS –metodi on syntynyt valmennuksissa ja koulutuksissa tekemiemme havaintojen sekä uusimman ihmisyyttä koskevan tutkimustiedon pohjalta. Prosessissa yhdistyy akateeminen tutkimus – ennen kaikkea tunneteoriat, polyvagaalinen teoria, neurotieteet, traumatutkimus ja kliininen psykologia -- sekä tietoisuustaidot. Kestävään muutokseen harvoin riittää vain mielen kanssa työskentely ja sen vuoksi huomioimme ihmisen holistisemmin integroimalla niin kehon kuin mielen työkalut kokonaisuudeksi, joka tuo tuloksia.

Integroimme kehotietoisuuden, tunteet ja mielen parissa työskentelyn kokonaisuudeksi, joka saattelee asiakkaan turvallisesti kohti haluamaansa muutosta. ​​  

Alta voit katsoa koulutuksen verkko-opintoalustaltakin löytyvän esittelyn MUUTOS -metodista

VALMENTAJA -ASIAKASSUHDE

Koulutuksen aikana pääset perehtymään luottamuksellisen ja hyvän valmentaja-asiakas suhteen rakentamiseen sekä valmentajan eettisiin kysymyksiin ja vastuihin.  

Koemme tärkeänä myös nostaa esiin haasteita ja ongelmatilanteita, joita valmentaja saattaa asiakassuhteissaan kohdata ja miten nämä tulisi ratkaista. On tärkeä ymmärtää valmennuksen rajat ja kohde.  

IHMISEN JA MUUTOSPROSESSIN YMMÄRTÄMINEN VALMENTAJANA

Opintojen aikana tarkastelemme ihmiskäsitystä ja tutkimme sitä, mikä saa ihmisen toimimaan niinkuin hän toimii. Perehdymme ihmisen hermojärjestelmän, aivojen, tunteiden ja mielen toimintaan ja keinoihin vaikuttaa niihin onnellisuuden, muutoksen ja sisäisen rauhan vahvistumiseksi. Opiskelemme miten muutos mahdollistuu ja opettelemme ymmärtämään muutosprosessia valmentamisen näkökulmasta.  

Pääset perehtymään siihen, mitä valmentajan tulee ottaa huomioon, jotta hän pystyy auttamaan asiakkaitaan läpi muutosprosessin.  

TOIMIVAT JA TEHOKKAAT VALMENNUSTYÖKALUT JA TAIDOT

Teoreettisten opintojen jälkeen tarkastelemme varsinaista asiakastyötä ja siinä vaadittavia työkaluja ja taitoja. Syvennymme valmennusprosessiin yksilövalmennusten näkökulmasta.  

Käymme yksityiskohtaisesti läpi valmennusprosessin vaiheet, joiden aikana opit miten aloitat valmennuksen, määrität suunnan valmennukselle, osaat valita oikeat harjoitukset, valmennat asiakkaan haluttuun muutokseen ja miten päätät valmennuksen. Perehdymme laaja-alaisesti Integratiivisen muutos- ja palautumisvalmentajan työkalupakkiin ja tutuksi tulee niin valmennuksellisten kysymysten hyödyntäminen, somaattiset kehoharjoitteet, tietoisuutta itsestä lisäävät kirjoitustehtävät, alitajunnan tasolla vaikuttavat mielikuva- ja rentoutusharjoitukset kuin erilaiset luovat menetelmätkin. Harjoittelemme monipuolisten ja tehokkaiden työkalujen hyödyntämistä valmennusprosessissa sekä taitoja, jotka ovat valmentajalle ensiarvoisen tärkeitä.  

Sinä tulet oppimaan toimivat valmennustyökalut henkilökohtaiseen muutokseen ja kokoat itsellesi arvokkaan työkalupakin.  

Paras työkalupakki syntyy, kun et koskaan epäröi ajatella itse. Opit hyödyntämään erilaisia valmennusperinteitä ja käyttämään niitä lähestymistapoja ja harjoituksia, jotka sopivat omiin työskentelytapoihisi parhaimmin.  

Opintojen jälkeen sinun ei tarvitse miettiä, miten löydät oikeat sanat tai harjoitukset auttaaksesi asiakastasi. Osaat lukea asiakkaasi sanatonta ja sanallista viestintää ja luottaa valmennusprosessiin pystyäksesi auttamaan asiakasta parhaalla mahdollisella tavalla.​  

Tulet myös oppimaan keinoja todentaa valmennuksesi vaikuttavuus.  

RYHMÄVALMENNUKSET

Hyvä valmentaja on taitava ryhmien ohjaaja. Ryhmien valmentaminen vaatii kykyä ymmärtää ryhmien dynamiikkaa ja kykyä aistia ryhmän tarpeet kussakin hetkessä. Näitä asioita opiskelemme koulutuksen aikana.  

Sinulle tulee tutuksi ryhmän toiminta, ryhmien valmentamisen erityispiirteet, ryhmänohjaajan erilaiset roolit, ryhmien energia ja niihin vaikuttaminen, yhteishengen rakentamisen keinot ja se miten luodaan toimiva ryhmävalmennus.  

Tutustumme yksilö- ja ryhmävalmennuksissa käytettävien harjoitusten eroihin ja siihen miten voit hyödyntää jo opittuja valmennusmenetelmiä ryhmien kanssa.  

OPI VALMENTAMAAN – HARJOITUSVALMENNUKSET

Valmentaminen, kyky kuulla ja ymmärtää asiakkaan sanatonta ja sanallista viestintää ja luottaa omaan arvioon parhaasta tavasta edetä on taito, joka kehittyy vain harjoittelemalla käytännössä. Sen vuoksi valmentajakoulutuksemme sisältää merkittävän määrän harjoitusvalmennuksia, jotka tulee suorittaa koulutuksen aikana.  

Harjoitusvalmennukset aloitetaan heti kun olemme käsitelleet yksilövalmennusprosessin ja käyneet läpi siihen liittyviä työkaluja.  

Yksilöllisiä harjoitusvalmennuksia tulee koulutuksen aikana tehdä yhteensä 80 tuntia. Tähän tuntimäärään sisältyy valmennukseen valmistautuminen, itse valmennukset sekä niiden jälkityö ja kirjallisen tehtävän teko. Tämä tarkoittaa, että valmennat 6:tta asiakasta yhteensä 8 kertaa.  

Ensimmäiset 2 valmennusprosessia suoritetaan ilmaiseksi. Lopuista voit pyytää edullista opiskelijahintaa valmennettavilta.  

Harjoitusvalmennuksista osa arvioidaan. Käytännön harjoitteluprosessiin sisältyy asioiden sisäistäminen myös kirjallisen harjoitustehtävän kautta​.  

Yksilövalmennusten harjoittelun lisäksi opiskelija harjoittelee ryhmävalmennusten pitämistä yhteensä 30 tuntia. Suuri osa tästä harjoittelusta nivoutuu osaksi lopputyötä. Tähän tuntimäärään sisältyy valmennuksen suunnittelu, itse valmennukset sekä niiden jälkityö ja kirjallisen lopputyön teko.

BISNES OPINNOT

Tämä on sellainen opintojen osa, jota olisimme itse kaivanneet omien opintojemme aikana todella kovasti. On eri asia opiskella taitavaksi valmentajaksi kuin saada elantonsa valmentajana.  

Me haluamme tarjota sinulle olennaisimman tiedon ja työkalut, joiden avulla sinun on mahdollista rakentaa valmentamisesta itsellesi uusi ura ja elättää itsesi valmentamisella.  

Näistä opinnoista ei varmasti ole myöskään haittaa vaikka kävisit koulutuksen vain täydentääksesi nykyistä osaamistasi ja tekisit valmentamista vain sivutyönäsi.  

Bisnes opintojen aikana perehdymme markkinointiin, siihen miten saada äänensä kuuluviin kilpailulla alalla sekä siihen mitä on tärkeää ottaa huomioon rakentaessaan omaa brändiään.    

VALMENTAJAN SAAPPAISIIN ASTUMINEN

Koulutuksen loppupuolella jokainen oppilas, yksin tai parin kanssa, tekee lopputyön, jossa hän suunnittelee ja toteuttaa ryhmävalmennuksen. Tarkoituksena on yhdistää kaikkea koulutuksen aikana oppimaansa sekä aiempaa omaa elämänkokemustaan ja tietotaitoaan.  

Lopputyöstä tehdään teoriaa sisältävä kirjallinen työ, jonka toiminnallinen osuus on itse valmennuksen pitäminen.  

Koulutuksen lopuksi lähdemme yhdessä viettämään ihanaa viikonloppua luonnon äärelle loppuretriittiin. Käymme läpi lopputöitä ja valmentajaksi kasvun matkaa. 

KOULUTUKSEN AIKATAULU


Koulutus sisältää niin lähiopetusta, verkko-opintoja, valmennusharjoittelua, kirjallisia tehtäviä, pari- ja pienryhmätyöskentelyä kuin mentorointia. Yhteiset lähipäivämme aloitamme klo 10.00 ja lopetamme n. klo 16. Lähipäivät toteutuvat tunnelmallisissa koulutustiloissamme Helsingissä. Koulutus alkaa ja loppuu ihanaan ja ikimuistoiseen retriittiin, joka pidetään luonnon äärellä (paikka ilmoitetaan hyväksytyille)  

ENNAKKO-OPINTOJA VERKOSSA

PE-SU 20.-22.9.2024 ALOITUSRETRIITTI  

VERKKO-OPINTOJA  

TO-PE 24.-25.10.2024 LÄHIOPETUSTA  

VERKKO-OPINTOJA  

TO-PE 21.-22.11.2024 LÄHIOPETUSTA  

VERKKO-OPINTOJA  

TO-PE 12.-13.12.2024 LÄHIOPETUSTA  

VERKKO-OPINTOJA   

TO-PE 23-24.1.2025 LÄHIOPETUSTA  

VERKKO-OPINTOJA  

HARJOITUSVALMENNUKSIA​  

PIENRYHMÄMENTOROINTEJA  

TO-PE 13-14.3.2025 LÄHIOPETUSTA  

PIENRYHMÄMENTOROINTEJA  

HARJOITUSVALMENNUKSIA    

TO-PE 24.-25.4.2025 LÄHIOPETUSTA  

PIENRYHMÄMENTOROINTEJA  

HARJOITUSVALMENNUKSIA  

LOPPUTYÖN TEKOA  

TO-PE 5.-6.6.2025 LÄHIOPETUSTA

PIENRYHMÄMENTOROINTEJA  

HARJOITUSVALMENNUKSIA  

LOPPUTYÖN TEKOA

PE -SU 29.-31.8.2025 LOPPURETRIITTI

 HAE MUKAAN TÄSTÄ

KENELLE KOULUTUS SOPII?


Tämä koulutus on erityisesti sinulle, joka etsit ainutlaatuista, monipuolista ja traumainformoitua koulutusta ja haluat olla osana sydämellistä ja asiantuntevaa opintokokonaisuutta, jossa on turvallinen ilmapiiri opetella uutta taitoa. Mikäli lisäksi tunnistat itsesi alla olevista kuvauksista, niin olet löytänyt sinulle erittäin hyvin sopivan koulutuksen.

Haluat kasvaa ammattitaitoiseksi valmentajaksi

Koulutus sopii sinulle, joka haluat oppia traumainformoidun ja holistisen lähestymistavan valmentamiseen.

Koulutuksessamme saat vahvan teorian valmentamiseen sekä laajan ja edistyksellisen käytännön työkalupakin niin somaattisia (kehollisia), emotionaalisia, mentaalisia, luovia kuin energeettisiä työkaluja.

Olet valmis antautumaan ja sitoutumaan oppimisprosessiin

Valmentajaksi kasvun matka pyytää sinulta oppijan ja aloittelijan rooliin antautumista. Sinun tulee olla halukas ja sitoutunut, niin teoreettisen pohjan opiskeluun kuin kokemukselliseen käytännön valmennusharjoitteluun (n. 5-7h per viikko) .

Myös muiden koulutuksessa olevien kunnioittaminen ja lempeä kohtaaminen on osa oppimisprosessia.

Haaveilet vapaammasta elämäntyylistä

Valmentaminen voi mahdollistaa sinulle vapaamman elämäntyylin, jossa sinä päätät missä ja milloin työtäsi teet -halusitpa sitten valmentaa koko- tai osa-aikaisesti

Saat bonuksena käyttöösi digitaaliset bisnesopinnot oman valmennusliiketoimintasi ja vapaamman elämäntyylisi käynnistämiseen ja kasvattamiseen.

Olet motivoitunut ja kykenevä omaan kasvumatkaasi

Odotamme sinulta syvää kiinnostusta itsesi lempeän rehelliseen kohtaamiseen vaikka pääfokus onkin valmennustaidon oppimisessa.

Tulet opintojen aikana tutustumaan myös omaan sisäiseen maailmaasi ja löytämään keinoja oman potentiaalisi valjastamiseen. Tämä antaa tärkeän pohjan valmentajan työhön ja läpielämän kestävälle matkalle itsesi kanssa.

Haet lisätyökaluja ihmisläheiseen työhösi

Osa koulutukseen hakeutuvista etsii työkaluja nykyiseen työhönsä.

Jos olet johtaja tai työskentelet jossakin muussa ihmisläheisessä ammatissa kuten esim. opettajana, toimintaterapeuttina, työnohjaajana, sosiaalialalla, kampaajana, personal trainerina, niin tulet saamaan koulutuksesta arvokkaita työkaluja ihmisten kohtaamiseen, itsensä johtamiseen. emotionaalisen turvan luomiseen ja muutoksen fasilitointiin.

Sinua kiinnostaa kokonaisvaltainen, traumainformoitu lähestymistapa ja elämyksellinen koulutusmatka

Koulutuksemme pohjaa kehittämäämme MUUTOS -metodiin, joka antaa sinulle laaja-alaisen ymmärryksen siitä, mikä ihmisen hyvinvointiin ja toimintaan vaikuttaa -uusimman tieteen näkökulmasta. Valmistut traumainformoiduksi valmentajaksi ja osaat työskennellä niin kehon, mielen kuin energian tasolla.

Koulutusmatkaan kuuluu 2 ainutlaatuista ja elämyksellistä retriittiä sekä kokemukselliset lähipäivät ihanassa Ullanlinnan koulutustilassamme.

KENELLE KOULUTUS EI SOVI?


Jos olet syvästi uupunut, keskellä vaikeaa sairautta, syvästi kuohuttavaa elämäntapahtumaa tai sinulla on tuhat rautaa tulessa yhtäaikaa ilman minkäänlaista mahdollisuutta vaikuttaa aikatauluihisi, niin silloin koulutus voi tuntua liian raskaalta, eikä voimavarat välttämättä riitä sen loppuunsuorittamiseen. Suosittelen edellä kuvatuissa tapauksissa ensin keskittymään omaan hyvinvointiisi yksilöllisen valmennus ja/tai terapiaprosessin avulla ja vasta omien voimavarojen palauduttua hakeutumaan ammatilliseen valmentajakoulutukseen.

SULAUTUVA OPETUS


Toteutamme koulutuksen sulautuvana opetuksena, eli yhdistämme lähiopetusta, verkko-opetusta ja mentorointia.

Verkkomateriaaleina pääset tutustumaan luentomuodossa olevaan asiasisältöön niin monta kertaa kuin haluat ja pystyt myös tekemään itsenäisesti tehtävät harjoitukset omassa rauhassasi silloin kun sinulle parhaiten sopii. Niihin paneutuen.

Lähiopetuspäivät ovat hyvin intensiivisiä ja ihmisen kyky vastaanottaa uutta tietoa ja inspiroitua uusista ajatuksista on rajallinen. Tästä syystä lähiopetuspäiviin ei pysty pakkaamaan niin paljon tietoa kuin haluaisimme. Integratiiviseen muutosvalmentamiseen liittyvät aiheet myös ovat sellaisia, että ne vaativat pureskelua ja sisäistämistä -työskentelemme sisäisen maailman ja itsetuntemuksen kanssa.

Sulautuvan opetuksen myötä tämä mahdollistuu parhaiten. Saat rauhan kotona käydä asioita läpi niin monta kertaa kuin haluat. Tehdä annettuja tehtäviä rauhassa ja todella sisäistää asiat, joita tulemme käsittelemään.  

Verkko-opetus tekee mahdolliseksi tarjota sinulle enemmän tietoa kuin pystyisimme tarjoamaan saman pituisessa koulutuksessa ainoastaan lähiopetuksessa. Olemme myös huomanneet, että pelkkään lähiopetukseen perustuvassa opetuksessa on vaarana se, että opetuskertojen välinen aika jää hyödyntämättä opiskeluun ja näin ollen asioiden sisäistäminen heikentyy.

Lähitapaamiset ja verkko-opinnot muodostavat kokonaisuuden, jossa eri tavoin toteutettu opetus ja harjoitukset nivoutuvat yhteen sinun oppimisesi maksimoimiseksi.  

Lisäksi saat opiskelijakollegasta oman valmennuskaverin, jonka kanssa soittelette kuukausittain ja harjoittelette valmentamista sekä käytte reflektoiden läpi opittuja asioita.  

Koulutus sisältää lisäksi kirjallisia harjoitustöitä asioiden sisäistämiseksi ja valmennuksellisen päättelykyvyn kehittymiseksi.  

Koulutus vaatii opiskelijalta sitoutumista opintoihin ja harjoitusvalmennusten suorittamiseen. Lähiopetuspäivien lisäksi harjoitusvalmennuksia ja –tehtäviä on merkittävä määrä, koska uskomme, että osaavaksi valmentajaksi voi kasvaa ainostaan toistuvan omakohtaisen harjoituksen avulla.

OPISKELIJOIDEN SANOMAA..


"
Erittäin vahva suositus tälle koulutukselle, jos kiinnostaa saada taitoja, joilla autat ihmisiä todelliseen sisäiseen muutokseen kohti omannäköistään elämää. <3! Huikeita muutoksia on tullut mun valmennettaville jo opiskelun harjoitteluvaiheessa, puhumattakaan siitä muutoksesta, joka itsessäni koulutuksen aikana tapahtui.

Olen viimeisten vuosien aikana osallistunut useisiin erilaisiin koulutuksiin ja tämä on niistä ehdottomasti paras. Te laitatte meidät oikeasti opiskelemaan. Verkosta löytyvät oppimateriaalit ovat huippuhomma kuten myös se, että ne vaativat aikaa.

Useat harjoitusvalmennusprosessit oikeiden asiakkaiden kanssa ja niiden tueksi tarjottava mentorointi pitävät huolen siitä, että opittu ei jää vain teoriaksi vaan siirtyy käytäntöön jo koulutuksen aikana. Tiedän jo nyt, että tämän matkan jälkeen voin todellakin kutsua itseäni valmentajaksi ."

Airikka Nurmela, Airikka Coaching


” Tämä koulutus oli aivan mahtava ja antoi niin paljon itselleni. Olen aivan eri ihminen, kuin ennen koulutuksen aloittamista. Olen niin onnellinen ja kiitollinen, että uskaltauduin lähtemään tähän koulutukseen. Kaikki osa-alueet olivat tosi tärkeitä ja opettivat itselleni tosi paljon

Kouluttaja Laura on aivan huikea ihminen. Mikä tieto taito hänellä onkaan. Aivan huippu!! Oli niin turvallista käydä myös omaa prosessia läpi, kun oli niin turvallinen ja kannateltu olo Lauran suojassa. Kiitos paljon tuosta vuodesta Laura! Suosittelen lähtemään tähän koulutukseen.”

Mailis


"Koulutus on ollut aivan mieletön kokemus ja ponnahduslauta täysipäiväiseen valmentajan työhön yrittäjänä. Sen lisäksi että tää koulutus antaa sulle valmennukselliset työkalut auttaa muita, niin se on tosi vahvasti myös sua itseäsi varten. Tärkeimmät asiat itselle oli syvempi ymmärrys itsestä ja ihmisyydestä ja sen hyödyntäminen jokapäiväisessä elämässä ja tietysti sen mahdollistuminen, että voin toimia täysipäiväisenä valmentajana. Osallistumalla tähän koulutukseen et voi valita väärin."

Ida Nevalainen, Marked Suomi perustaja


"Olen saanut tosi konkreettisia työkaluja käytännön valmennustyöhön. Tärkein asia koulutuksessa on ollut teorian ja käytännön vuorottelu, jotta olen voinut ensin ymmärtää teoriaa ja sen jälkeen harjoitella sitä käytännössä. Meillä on ollut aivan mielettömän ihanat opettajat ja opiskeluryhmä. Todella välitöntä, lämmintä ja asiantuntevaa opetusta. Olen erittäin tyytyväinen"

Minna Leno, yrittäjä


Sain tästä koulutuksesta niin paljon enemmän kuin ikinä osasin odottaa! Parasta oli oman ammattitaidon lisääntyminen, oman polun löytyminen, syvä jakaminen ja kasvu luottamuksellisessa ryhmässä. Retriitit olivat kokonaisvaltaisia elämyksiä, jotain aivan huikeaa! Mikäli koet kutsun, niin suosittelen lämpimästi keräämään rohkeuden ja hyppäämään mukaan <3! Tämä on paljon enemmän kuin kurssi tai koulutus. Tämä on kasvuun haastava, voimavaroja ja itsetuntemusta vahvistava, kokonaisvaltaisesti hoitava ammatillinen loikka."

Riitta Víitakangas


“Antoisinta on ollut IHAN KAIKKI! Upea ryhmä, sydänlämpöinen opetus ja valtavan mielenkiintoinen matka itseen sekä valmentamiseen. Pienryhmä on toimiva, silloin jokainen pääsee ääneen ja saa henkilökohtaista ohjausta Lauralta ja samalla se on myös hyvää oppia toisille, joilla ei ehkä vielä ole tullut samaa eteen. Samalla myös saa tukea omille kipuiluilleen, että muutkin kokevat samat ylä- ja alamäet, huomaa, ettei ole yksin ajatuksineen ja tunteineen.Tämä koulutus on ollut parasta, mitä olen itselleni osannut tässä elämässä tarjota!"

Sari


“Koulutuksessa oppimisen prosessi eteni odotetusti ja siinä oli sopiva määrä teoriaa ja kaikkea muuta. Erityisen hyvää on ollut kouluttajien ammattitaitoisuus, osaaminen ja herkkyys nähdä mitä me ryhmänä tarvitsemme. Suurin oivallus on ollut se, että kaikki on tässä, kaikki on hyvin, eikä minun tarvitse pyrkiä mihinkään. Olen jo perillä. Tätä haluan jakaa valmennettavilleni. Pienryhmämentoroinnit koin erittäin toimivaksi konseptiksi ja ne olivat ehdottoman tarpeellisia. Harjoitusvalmennusten avulla opin käytännön siitä, miten valmennusprosessi toimii ja miten huikeisiin tuloksiin valmennuksilla on mahdollista päästä. Ja että, tämä on juuri sitä mitä haluan tehdä. Suuret punaiset ruusut teille kouluttajille. Olette ihania ja koulutusprosessi oli todella antoisa.”

Miia Torvinen

“En jäänyt kaipaamaan koulutukselta mitään. Koulutuksen oppimateriaali on erittäin hyvä. Ihana oli kokeilla minulle uutta oppimisen tapaa, videoilta tapahtuvaa opetusta. Myös luentotyyppinen opetus oli erittäin antoisaa. Osaavat opettajat. Teidän jalanjäljissä on mahtavaa päästä luomaan omaa uraa henkisenä valmentajana. Erityisen hyvää on ollut se, että on ollut niin mahtava ryhmä. Upeita ja valovoimaisia naisia ja meistä on kasvanut kuin perhe. Voimme aina turvautua toiseen ja saada jatkossakin neuvoja ja oppia toisiltamme. Opin tässä koulutuksessa juuri sitä mitä halusinkin oppia: auttaa asiakkaita voimaan paremmin, kokonaisvaltaisemmin. En aikaisemmin osannut pukea sanoiksi miten haluaisin auttaa ihmisiä, nyt tiedän ja se tunne kantaa nyt ja tästä eteenpäin. Harjoitusvalmennukset opettivat minulle kuinka mahtavaa on olla avuksi ihmisille. Se, että voi omaa tietotaitoa jakaa eteenpäin ja rohkaista asiakkaita elämään rohkeasti heille parasta elämää. Kiitos koko sydämestäni teille upeat opettajat!!! Oli suuri kunnia saada olla mukana koulutuksessa ja kulkea yhteistä matkaa teidän kanssa.”

Jenita Lahtinen  


"Koulutusta on kulunut pian kolme kuukautta ja olen tosi tyytyväinen, että lähdin mukaan. Koulutus on jo nyt kasvattanut uskoa itseeni ja saatellut omien sisäisten voimavarojen ja potentiaalin äärelle. Vielä tällä polulla ollaan alussa ja on kutkuttava olo siitä, mitä kaikkea on tulossa.  Kouluttaja on aivan ihana. Hän on aidosti läsnä meille kaikille ja omaa suuren ammattitaidon. Kaikesta välittyy, että tämä on heille sydämen asia. Koulutuksessa on tosi hyvät teoriat, joihin on helppo tukeutua. Tai oikeastaan kaikki. Koko koulutuspaketti on mahtava. On tosi hyvä, että koulutus alkoi retriitillä. Päästiin heti ryhmäytymään ja jo aloituspiiri oli niin mieleenpainuva, että se sävähdyttää edelleen.

Kouluttajalla on hyvä henkilökohtainen tatsi. Meidät on otettu hienosti huomioon myös yksilöinä ja koulutuksen sisälle on rakennettu toimiva tukiverkkosysteemi. Kouluttaja on osannut vastata ryhmän tarpeisiin loistavasti. Jos sinä nyt mietit olisiko koulutus sinua varten, niin mielestäni koulutuksesta hyötyy eniten ne, jotka on käyneet omaa kasvun polkua jo jonkin matkaa ja etsivät nyt tapoja toteuttaa omaa kutsumusta. Taustalla voi olla tosi monenlaista osaamista ja lähtökohtia. Uskon vahvasti, että henkinen valmennus on jotain, jota maailmaa tarvitsee kovasti juuri nyt. Kehotankin sinua kuuntelemaan omaa sydämesi ääntä ja viisautta. Antamaan sille aikaa ja tilaa. Ja jos sydämesi kutsuu sinua tälle polulle, niin toivon, että harkitset vakavissasi mukaan lähtemistä. Koulutus voi auttaa sinua rakentamaan tulevaisuudestasi juuri sellaisen, josta unelmoit. "

Linda Heimonen, Toimintaterapeutti

“Huikea vuoden mittainen matka itseen -omaan kasvuun ja samalla vahvat työkalut ja pätevyys toimia henkisenä valmentajana. Koulutus on laaja, monipuolinen paketti teoriaa, mutta tärkeintä ovat harjoitusvalmennukset ja lopputyön prosessi. Olen erityisesti pitänyt äänitteistä, joihin on saanut palata kun itsestä on siltä tuntunut. Jos olisi vain luennot ja muistiinpanot, niin en olisi päässyt kertaamaan samalla tavalla. Harjoitusvalmennukset toivat selkeän vahvistuksen, että tämä on minun juttuni. Pienryhmämentoroinneista sain tukea ja ohjausta. Välillä myös uskoa tekemisiini ja sen tunteen, että pääsen “maaliin”. Harjoitusvalmennukset opettivat minulle erittäin paljon. Kiitos!”

Marja Rahkonen


“Koulutuksessa erityisen hyvää on ollut oma sisäinen matka ja se, että itse tehtiin harjoituksia ja sai olla toisen valmennettavana. Paljon käytännön harjoittelua. Oman itsensä ylittämistä, kun on saanut hypätä yksilö- ja ryhmävalmennukseen. Lähipäivät ja retriitti olivat kaikkein merkittävämpiä. Koin myös pienryhmämentoroinnit tarpeellisiksi. Ne toivat tukea ja turvaa omaan valmennusharjoitteluun. Harjoitusvalmennukset opettivat minulle itsensä kuuntelua, joustavuutta, läsnäoloa ja luottoa omaan itseen. Matka on ollut huikea ja tuntuu, että paljon asioita aukeaa vasta loppuretriitin jälkeen.”

Kristina


“Koulutus antoi välineitä omaan henkiseen kasvuun, kasvatti minulle valmentajan identiteetin ja antoi rohkeutta monella tasolla. Hyväksyvä ilmapiiri, lempeyden ja rehellisyyden yhdistäminen sekä kannattelevuus ja toisaalta luottamus siihen, että jokainen omanlaisena hyvä tuntuivat erityisen hyvältä. Antaisin koulutukselle arvosanaksi 5 (asteikolla 1-5). Koulutus korjasi minussa monia asioita ja opiskelijatoveriltani saama valmennusprosessi oli minulle hyvin tärkeä juuri siinä kohtaa työprosessiani. Ihan korvaamaton tuki. Palaute valmentajalta oli mykistävää. Harjoitusvalmennukset opettivat minulle ihan kaikkea valmentamisesta, kun juttu oli itselle aivan uusi. Ne opetti vastuullisuutta työstä ja omasta hyvinvoinnista. Lisäsi ymmärrystä ihmisen kuulluksi ja näkyväksi tulemisen tarpeesta.”

Palautteenantaja halusi antaa palautteen nimettömänä  

KOULUTTAJA
Laura Janger-Laitio

pääkouluttaja

toimintaterapeutti (AMK), kouluttaja, master tason integratiivinen muutosvalmentaja, hypnoterapeutti

Laura Janger-Laitio  toimii koulutuksen pääkouluttajana.

Hän on koulutus- ja valmennusyritys HIMA Happinessin perustaja, äiti, toimintaterapeutti, hypnoterapeutti, kouluttaja ja master tason integratiivinen muutosvalmentaja.  

Lauralla on pitkä ja laaja kokemus hyvinvoinnin ammattilaisena ja tuhannet ihmiset ovat saaneet apua hänen työstään. Laura tunnetaan myös valmentajien valmentajana sekä hyvinvointialan yrittäjien mentorina.

Laura on kehittänyt MUUTOS -metodin ja luonut monia koulutuksia mm. Sydämen polku -verkkovalmennuksen, HIMAn joogaopettajakoulutukset, HIMAn valmentajakoulutuksen ja Bisneskoulun. Lauran kirjoituksia löydät Hidasta Elämää –sivustolta ja hänet on vuosien varrella nähty myös monissa eri medioissa. 

Jo yli kymmenen vuoden ajan Laura on keskittynyt hyvinvoinnin ja onnellisuuden ehtoihin ja mahdollisuuksiin auttaa ihmisiä ottamaan askelia kohti haluamaansa muutosta. Valmennustunteja on Lauralle kertynyt tuhansia ja hän on kouluttautunut Toimintaterapeutin ja hypnoterapeutin opintojen lisäksi useassa valmentajakoulutuksessa Suomessa ja ulkomailla sekä NLP:n, energiahoitamisen, mindfullness- ja läsnäolotaitojen, naurujoogan, joogan ja somaattisten opintojen parissa.

Kun käytössä on koko Lauran kokemus- ja tietopohja valmentamisesta, toimintaterapiasta, kouluttamisesta, ryhmien ja yksilöiden ohjaamisesta, yrittämisestä sekä kyky opettaa koko persoonallaan lämpimästi, mukaansatempaavalla ja ymmärrettävällä tavalla, on lopputuloksena sydämellinen ja korkeatasoinen koulutus. 

Koulutuksessa käy toisinaan myös vierailevia kouluttajia.

HINTA


(Kertamaksu laskulla/luottokortilla)

4700€ (norm. 5000€)

maksu erääntyy heti hyväksymisen jälkeen

tai

(Walley osamaksu)

alk. n. 150€/kk maks. 36 kk ajan

Kokonaishinta 5000€ + walleyn perimät kulut

Tutustu Walleyn osamaksuehtoihin tästä

Hinta sisältää:

  • Lähiopetustapaamiset Helsingissä kuukausittain (arvo 5000€)
  • Verkko-opinnot ja materiaalit ja (arvo 2000€)
  • Pienryhmämentoroinnit (arvo 2000€)
  • Henkilökohtainen whatsapp tuki koulutuksen ajan (arvo 1500€)
  • Alku - ja loppuretriitin ohjelman (Arvo 700€)

Huom! Suomen matkapakettilaista johtuen retriittien majoitus ja ruokakulut tulee maksettavaksi erikseen kunkin retriitin yhteydessä. Nämä kulut ovat n. 340-390 euroa per retriitti.

Koulutus alkaa mukaan hyväksymisen jälkeen ennakko opinnoilla verkossa ja syyskuussa on ensimmäinen lähiopintokerta.

 HAE KOULUTUKSEEN TÄSTÄ

Kaiken tämän lisäksi haluamme tarjota sinulle mahtavat alla olevat bonukset :

BONUS 1:

KATTAVAT DIGITAALISEN MARKKINOINNIN BISNESOPINNOT VERKOSSA (arvo 1000€)

Tämä bonus on sinulle todella hyödyllinen, mikäli haaveilet valmennusyritystoiminnan rakentamisesta.

Bonus opettaa sinua laittamaan käytäntöön kaiken sen mitä bisneslähiopinnoissa käymme läpi ja näiden opintojen ääreen voit palata uudelleen ja uudelleen kun rakennat yritystoimintaasi askel askeleelta.

Tutuiksi tulee kohderyhmän valinta, vastustamattomien valmennustuotteiden rakentaminen (kyllä, käymme läpi myös miten teet verkkokurssin), hinnoittelu, oman heimosi kokoaminen somessa ja sähköpostilistan keräämisen käytännöt sekä toimivimmat markkinointi- ja myyntikeinot valmentajille, jotta sinun ei tarvitse myydä tyrkyttämällä. Opit miten tehdä lanseerauksia, rakentaa yksinkertaisia myyntitunneleita ja miten tehdä markkinoinnista ja myynnistä kivaa.

Etenet askel askeleelta ja tiedät mihin on tärkeä keskittyä, jotta saat asioita oikeasti eteenpäin.

BONUS 2:

JATKUVA PÄÄSYOIKEUS OPPIMATERIAALEIHIN VERKOSSA JA TUKI KOULUTTAJALTA (arvo 3000€)

Verkko-oppimisalustallamme on paljon materiaalia ja haluamme tarjota sinulle mahdollisuuden palata materiaalien äärelle aina kun tunnet siihen tarvetta -myös koulutuksen päätyttyä.

Voit etsiä materiaaleista harjoituksia tilanteeseen kuin tilanteeseen, syventää oppimaasi kertaamalla opintoja ja pitää verkko-oppimisalustaa yhtenä tärkeimmistä työkaluistasi valmentajana toimiessasi.

Verkko-oppimisalusta on käytössäsi niin kauan kuin vain järjestämme valmentajakoulutuksia, eikä meillä on mitään suunnitelmia lopettaa niiden järjestämistä. Päin vastoin.

Tämä on etu, joka antaa sinulle vahvat eväät valmentajuuteesi myös valmistumisen jälkeen.

Opiskelijamme ovat myös usein kertoneet, että kun videoita käy läpi uudelleen valmistumisen jälkeen, avautuu niistä aina jotain uutta mitä ei ensimmäisellä opiskelukerralla vielä oivaltanut.

BONUS 3:

PALAUTUMISVALMENTAJA SERTIFIOINTI (Arvo 3000€)

Muutosvalmentaja sertifioinnin lisäksi saat koulutuksesta palautumisvalmentaja sertifioinnin ja opit palautumisen ammattilaiseksi. Saat siis kaksi sertifiointia yhden hinnalla. Upea BONUS, eikö?


PERUUTUSEHTOMME:

Huomioithan ystävällisesti, koulutus alkaa ennakko-opinnoilla verkossa ja koemme tärkeäksi, että jokainen joka koulutukseen osallistuu on sitoutunut. Tämän vuoksi 60 päivää ennen koulutuksen alkua tai sitä myöhemmin tapahtuneista peruutuksista emme palauta rahoja takaisin. Koulutusmaksu sisältää 500 euron varausmaksun, jota ei palauteta peruutuksen sattuessa vaikka peruutus tapahtuisi 60 päivää ennen koulutuksen alkua. Varausmaksun voi kuitenkin siirtää seuraavaan HIMAn vastaavaan koulutukseen, mikäli sellainen on suunnitteilla. Osamaksuerien maksamatta jättäminen päättää opinto-oikeuden koulutuksessa. Tutustu peruutusehtoihimme tarkemmin täältä.

Edellytämme osallistujilta sitoutumista koulutukseen, retriittiin ja harjoitusvalmennusten tekemiseen.  

JÄIKÖ JOKIN VIELÄ ASKARRUTTAMAAN?


SOITA MEILLE

Voit milloin vain soittaa meille numeroon 050 439 9940. Pääkouluttaja Laura löytyy puhelimen päästä ja auttaa sinua kaikissa kysymyksissäsi.

LAITA MEILLE SÄHKÖPOSTIA

Jos mielummin lähetät kysymyksesi sähköpostitse, niin lähetä viestisi osoitteeseen laura (at) himahappiness.com.

Meidän intressimme on valita koulutukseen ihmiset, jotka ovat aidosti motivoituneita ja kenelle meidän syväluotaava ja kokonaisvaltainen valmennustapamme resonoi. Puhelumme aikana pystymme hyvin arvioimaan voisiko koulutus sopia sinulle. Mikäli tulemme siihen tulokseen, että jokin toinen koulutus voisi paremmin palvella juuri sinua, niin ohjaamme sinut eteenpäin.

TAI TUTUSTU ALLA OLEVIIN VASTAUKSIIN YLEISIMMIN KYSYTTYIHIN KYSYMYKSIIN

1. Onko teillä jotain osamaksuvaihtoehtoa? Onko minulla varaa tähän?

Ilokseni voin todeta, että kyllä on. Voit maksaa koulutuksen 1-36 erässä omien tarpeidesi mukaan. Valitse vain hakemuksessa sinulle parhaiten sopiva vaihtoehto.  

Vain sinä tiedät, onko sinulla rehellisesti varaa tähän. Moni koulutettavamme ovat joutunut tekemään joitain järjestelyjä koulutusmaksun kokoon saamiseksi, mutta eivät ole antaneet sen estää.Osa on karsinut heräteostoksiaan, osa käyttänyt koulustusmaksuun säästöjään, osa on lainannut siihen rahaa ja osa maksanut osamaksulla palkastaan tai luottokortillaan.  Tiedä kulusi, äläkä missään nimessä aja itseäsi konkurssiin. Käytä hyväksi luovuuttasi ja sisäisiä resurssejasi ja tee tarvittavat järjestelyt, jotta unelmasi mahdollistuu.

Me tarjoamme sinulle huiman alennuksen kun maksat kerralla ja osamaksuvaihtoehtoja, jotta sinulla olisi parempi mahdollisuus ja turvallisempi tunne osallistua.

Silloin tällöin myönnämme myös stipendejä koulutukseemme, niille kenellä ei muuten olisi varaa osallistua.


2. Miten Integratiivinen muutosvalmentaminen eroaa muista valmennussuuntauksista

Integratiivinen muutosvalmentaminen on trauma- ja hermostoinformoitu kokonaisvaltainen ja integratiivinen valmentamisen muoto, jossa muutosta fasilitoidaan niin tietoisella kuin tiedostamattomallakin tasolla -kehon, tunteiden, mielen ja energian parissa. Muutoksessa on aina kyse sisäisestä muutoksesta, joka sitten lähtee heijastumaan asiakkaan ulkoiseen maailmaan. Yksi tärkeimpiä aspekteja on myös kehollisuuden huomioiminen. Pysyvä muutos on harvoin mahdollinen pelkillä mielen työkaluilla ja siksi lähestymmekin muutosta kokonaisvaltaisemmin.

Autamme syvän itsetuntemuksen kautta asiakasta elämään näkyväksi sisäistä muutostaan omassa elämässään.

3. Miten aiemmat opiskelijat ovat hyödyntäneet koulutusta ja miten he ovat työllistyneet?

Tämä riippuu kovasti ihmisestä. Toiset ovat perustaneet oman valmennusyrityksen, toiset hyödyntävät työkaluja nykyisessä työssään, muutamat ovat hakeutuneet työsuhteisiin, jotka sisältävät valmentamista ja osa hyödyntää oppeja erityisesti omassa elämässään.

Ei ole kahta samanlaista ihmistä ja sen vuoksi myös erilaisia valmentajia tarvitaan, jotka uskaltavat tehdä tätä työtä juuri omalla tavallaan.

Tässä on muutamien oppilaidemme tarinoita, siitä miten he ovat hyödyntäneet koulutusta:

💕 🙂 Maria keskittyy täysipäiväisesti valmentamaan yrityksissä niin yksilö- kuin ryhmävalmennusprosesseja yrityksensä duuniterkkari kautta (duuniterkkari.fi). Hän on saanut valtavan hyvän vastaanoton ja aikaan mahtavia tuloksia työyhteisöjen hyvinvoinnin saralla.

💕 🙂Elina on saanut unelmiensa johtaja pestin valmentajakoulutuksen oppien vuoksi, jossa pääsee hyödyntämään valmennuksellisia työkaluja päivittäin. Lisäksi hän pitää retriittejä ja yksilövalmennuksia päivätyönsä ohessa. Hän on todella ylpeä itsestään, että on uskaltanut rakentaa itselleen unelmiensa elämää. Ihan rauhassa. Itselle hyvältä tuntuvin askelin. Ilman taloudellista epävarmuutta.

💕 🙂 Sari hyödyntää valmentajan työkalujaan nykyisessä esimiestyössään ja nauttii valtavasti uudesta työnkuvastaan, jossa saa yhdistää aiemman kokemuksensa ja nämä uudet työkalut. Hän on jo nyt nähnyt niiden toimivan hienosti työyhteisössä.

💕🙂 Ida taas on perustanut Marked startupin (markedsuomi.fi) ja vie elämäntaidon ja itsetuntemuksen työkaluja kouluihin nuorten hyvinvointia edistämään kehittämänsä appin avulla.

💕 🙂 Airikka on löytänyt oman kohderyhmänsä hermostomentorina (airikkacoaching.fi) ja luonut itselleen somenäkyvyyttä Instagramissa. Hän valmentaa niin yksilö- kuin ryhmävalmennuksia oman yrityksensä parissa. Lisäksi hän tekee töitä brändistrategina, jossa myös saa hyödyntää valmennuksellisia työkaluja.

💕 🙂 Eeva toimii valmentajayrittäjänä (eevapesonen.com)ja nauttii valtavasti kun saa auttaa asiakkaitaan oman voimansa äärelle tehden työtänsä silloin ja siellä missä itselle tuntuu hyvälle. Hän pitää vastaanottoa Helsingin Käpylässä.

💕 🙂 Elina on laajentanut aiempaa joogaliiketoimintaansa valmennuksilla ja monipuolistanut näin palvelutarjontaansa. (onnenelina.fi)

💕🙂 Kaisa hyödyntää työkaluja opettajana ja valmentaa jonkun verran päivätyönsä ohessa kevytyrittäjänä.

💕🙂 Sara on luonut upean Bohemian Goddes - vaate ja korubrändin, muuttanut Balille ja pitää siellä ihania retriittejä ja valmennuksia naisille, jotka haluavat päästä yhteyteen oman sisäisen jumallattarensa kanssa. Hänellä on Suomessa myös showroom Bohemian goddess -tuotteilleen. (bohemiangoddess.com)

Sinä voit siis ihan vapaasti itse päättää mikä on sinulle se parhain ja houkuttelevin tapa hyödyntää koulutusta. Saat käyttöösi myös digitaaliset bisnesopinnot, joiden avulla voit rakentaa oman toimintasi vaikka verkkoon, jolloin saat elämääsi ihanaa aika- ja paikkavapautta.


4. Minua pelottaa ottaa tämä iso askel


Maria, Elina, Airikka, Sari, Ida ja Mari sekä lähes kaikki koulutukseemme hakevat ovat jollain tavalla epäröineet ennen hakemista koulutukseen. Et siis ole ainoa.

Pitkään koulutukseen sitoutuminen on suuri päätös ja niin sen pitää ollakin. Ja tärkeät päätökset nostavat meissä esiin epäilystä ja pelkoja. Koska olemme ihmisiä.

Ja niin sen kuuluu ollakin.

Ei meillä turhaan ole olemassa sisäinen järjestelmä, joka vastaa siitä, että pysymme hengissä. Ja tämä "sisäisen securitas" skannaa koko ajan vaaran merkkejä ympäristössäsi. Kun vaara on havaittu (esim. riittävätkö rahani), on stressi- ja pelkoreaktio hyvin kehollinen, kokonaisvaltainen ja tapahtuu täysin tiedostomattomasti.

Silloin kun tämä reaktio on päällä voi olla vaikea enää ajatella järkevästi ja tehdä päätöksiä, joita todella haluaa ja jotka voisivat lisätä omaa hyvinvointia ja elämänlaatua. (Tämä asia on yksi, johon perehdymme koulutuksessa).

Koulutukseemme hakevat eivät siis suinkaan ole olleet tämän meihin ihmisiin sisäänrakennetun mekanismin ulkopuolella, vaan ovat pystyneet toimimaan pelosta huolimatta.

Hakijoista osalla on ollut huoli rahojen riittävyydestä, osalla kilpailusta ja pärjäämisestä valmentajayrittäjänä, osa on pohtinut ajan riittävyyttä, toiset pelänneet muiden mielipiteitä ja kumppanin hyväksynnän menettämistä. Osa on epäröinyt omia kykyjään auttaa muita kun ei itsekään ole mitenkään valmis.

No, valmiiksi tässä ei tulla kuitenkaan koskaan, joten sen voit vetää heti listaltasi pois ;). Nämä epävarmuudet itsestä ja omista kyvyistä on osa jokaisen valmentajan todellisuutta aina välillä. Sitä niin helposti vertaa itseään muihin ja some on yksi pahimmista paikoista saada itselleen riittämätön olo.

Mutta et voi antaa pelkojesi ja epävarmuuksiesi estää itseäsi tekemästä sinulle tärkeitä asioita. Muuten huomaat myöhemmin, miten olet aivan tyhjä sisältä ja pahimmassa tapauksessa tunnet elämäsi menneen hukkaan. Ei ole kahta sinua ja jos sinä et uskalla tehdä sitä, minkä avulla voisit antaa itsestäsi tälle maailmalle jotain arvokasta, niin se on sääli. Juuri sinun sanasi saattaisi olla jollekin se, jotka hänen tarvitsee kuulla päästäkseen elämässään eteenpäin. Meitä kaikkia tarvitaan. Tähän epävarmuuteen itsestä yleensä auttaa kun keskityt itsesi sijaan siihen, miten voit olla hyödyksi tälle maailmalle. Me kaikki voimme auttaa omalla ainutlaatuisella tavallamme.

Koulutuksessa opetamme miten voit erottua joukosta ja tuotteistaa sekä myydä ja markkinoida valmennustasi tavalla, joka voi ihan oikeasti antaa sinulle kaipaamasi toimeentulon (vaikka kilpailua olisikin). Sinun tehtäväsi on opetella nämä keinot ja pitää mielessä, että suurin merkitys valmentajana menestymiselle on loppujen lopuksi mielentilallasi (jonka kanssa työskentelemme koko koulutuksen ajan).

Aika on jännä juttu. Aikataulunsa saa aina täyteen, jos niin haluaa. Tässä kyse on priorisoinnista ja siitä oletko valmis istumaan alas perheen kanssa ja sopimaan yhteisestä ajankäytöstä koulutuksen ajalta. Monesti kun katsomme kalenteriamme, niin ensimmäinen vastaus on, että ei minulla ole aikaa, mutta tärkeille asioille meidän on vain otettava aika. Hyvin harvalla tulee elämässä juuri se oikea aika. Joten sinun on otettava itse vastuu ajankäytöstäsi, jotta sinä raivaat tilan sinulle tärkeille asioille. Itsekin tämän asian kanssa kamppailen pikkulapsiyrittäjäarkea eläessäni ja siihen ei ole oikotietä. Sinun on otettava itse vastuu siitä, että saat aikaa sinulle tärkeisiin asioihin. Muuten sitä ei ole.

Rahasta. Siitä kirjoitinkin jo kohdassa 1.

Jossain vaiheessa nämä hakijamme olivat samassa tilanteessa kuin sinä nyt. Pohtimassa olisiko tämä itselle se oikea askel ja nyt koulutuksen käytyään ovat todella kiitollisia, että uskalsivat lähteä mukaan. Kaikista peloista ja epäilyksistä huolimatta.

Eräs kouluttettava kuvasi minusta hienosti omaa prosessiaan hakea koulutukseen. Hän sanoi "Ymmärsin, että riski sille, että EN osallistuisi ja lähtisi ottamaan askeleita haluamaani suuntaan oli oman elämänlaadun ja onnellisuuden kannalta paljon suurempi, kuin riski, jonka ottaisin osallistumalla." 

LUE ALLA OLEVA TEKSTI

Voit myös laittaa hetkiseksi silmäsi kiinni ja kuvittele miltä elämäsi tuntuisi ja näyttäisi kun sinulla on työ, jossa voit yhdistää mielenkiintosi, arvosi ja osaamisesi.  

Miltä tuntuisi voida herätä aamulla täynnä intoa tulevasta päivästä, saada kokea merkityksellisyyden tunnetta auttamalla ihmisiä ja saada itse päättää missä ympäristössä ja miten työtäsi tekisit?  

Miltä tuntuisi elämäntyyli, joka on vapaata ja rakentunut sinun ehdoillasi? Miltä tuntuisi voida esimerkilläsi innostaa myös muita toteuttamaan omia unelmiaan? Miltä tuntuisi voida antaa oma ainutlaatuinen panoksesi maailmamme paremman tulevaisuuden hyväksi ja elää linjassa itsesi kanssa?  

Miltä tuntuisi lykätä tätä? Miltä elämäsi luultavasti näyttäisi 2 vuoden kuluttua, jos et nyt anna itsellesi mahdollisuutta rakentaa yllä kuvittelemaasi elämää vaan jatkat niin kuin olet tähänkin asti elänyt? Miltä se tuntuisi? Onko suunta silloin se, jota sydämesi ohjaa sinut kulkemaan?  

Muistan itse hyvin vielä päivän, jolloin haaveilin uudesta suunnasta elämässäni ja pohdin uudelleenkouluttautumista. Mielessä pyöri paljon kysymyksiä, epäilyksiäkin.  

Uskaltaisiko ottaa loikan uuteen? Mitä jos en saakaan yhtään parempaa elämää lähtemällä tähän mukaan? Miten pärjään taloudellisesti? Mitä muutkin ajattelevat? Voinko vain hylätä sen mitä olen aiemmin tehnyt ja minkä varaan olen tähänastisen elämäni rakentanut? Miten opin uudet asiat? Mitä jos tätä pidetään ihan huuhaana?

Kuka minä olisin toimimaan valmentajana tai hyvinvoinnin asiantuntijana? Enhän ole itsekään vielä täysin selvittänyt kaikkia omia haasteitani.  

Haastateltuamme pilottiryhmämme jäseniä, kävi ilmi, että myös he ovat olleet samojen pohdintojen ja tuntemusten äärellä hakiessaan koulutukseen eivätkä ole katuneet kertaakaan että lähtivät mukaan. Emme kannusta sinua koskaan heittäytymään täysin tyhjän päälle taloudellisesti vaan rakentamaan uutta valmentajan liiketoimintaasi sinulle sopivin askelin. Näin sinulle säilyy turvallisuuden tunne ja kykysi luovuuteen ja uudenluomiseen kasvaa.

Myös meitä kouluttajia on aikanaan pelottanut uuteen suuntaan lähteminen. Koulutettaviemme lailla me päätimme aikanamme ottaa askeleet uuteen peloistamme ja epäilyksistämme huolimatta ja oman kokemuksemme myötä meillä on sinulle vain yksi neuvo: kuuntele omaa sisäistä viisauttasi ja sen ohjausta.  

Jos se ohjaa sinua valmentajan opintojen pariin, niin älä enää odota vaan heittäydy luottamuksella prosessiin mukaan. Nyt on se aika. Ei sitten kun. Vaan nyt. Lähde liikkeelle jo tänään ja ala rakentaa sitä elämää josta olet haaveillut. Anna itsellesi mahdollisuus valita itsesi ja oma onnellisuutesi peloista ja epäilyksistä huolimatta.  

Sinun ei tarvitse olla valmis tai valaistunut, voidaksesi toimia valmentajana. Sinun ei tarvitse olla jonkun tietyn ikäinen. Sinulla ei tarvitse olla vastauksia kaikkiin kysymyksiin. Koulutuksessa opit toimivat työkalut, jolla autat asiakkaitasi löytämään vastaukset itsestään. 

Ja mitä talouteen tulee, niin olemme suunnitelleet koulutuksen niin, että voit suorittaa sitä nykyisen työsi ohessa, valita monista erilaisista maksuvaihtoehdoista sinulle parhaiten sopiva ja rakentaa uutta uraasi siten, että sinulla on edellytykset saada toimeentulosi mahdollisimman pian.  

Sinulla on myös mahdollisuus alkaa tienata koulutukseen sijoittamiasi rahoja takaisin jo koulutuksen aikana.  

Yksi jännä juttu minkä olemme itse huomanneet on ollut se, että kun päätös osallistumisesta on syntynyt, myös ideat siitä miten koulutusrahat saisi kasaan on alkanut syntyä ja koulutuksen maksaminen on mahdollistunut vaikka ei olisikaan valmiina ollut koulutusmaksun verran säästöjä. ​​​​​​​  

Tämä ei ole kuluerä vaan sijoitus sinuun itseesi ja tulevaisuuteesi. Sijoitus, jonka pystyt ansaitsemaan takaisin moninkertaisesti.

Tony Robbins on sanonut osuvasti, että ihminen, joka toteuttaa unelmiaan, ei ole ihminen, jolla on jo valmiiksi olemassa tarvittavat resurssit vaan ihminen, joka on neuvokas ja kekseliäs. Hän löytää keinot ja tekee mahdottomastakin mahdollista.


Hae rohkeasti mukaan

laura@himahappiness.com

050 439 9940